ÇALIŞMA ALANLARI

Çevresel Durum Değerlendirmesi

Çevresel Durum Değerlendirmesi

Mevcut akademik kadrosu ile ÇEVSİS; çevresel durum değerlendirmesi çalışmaları kapsamında…

Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi

Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi

Günümüzde yaygın şehirleşme ve nüfus artışı sonucu ortaya çıkan Katı Atıkların ve…

Su ve Atık Su Yönetimi

Su ve Atık Su Yönetimi

ÇEVSİS, evsel ve endüstriyel atıksuların ileri teknolojilerle arıtılması, arıtılması zor…

Ekolojik Araştırmalar

Ekolojik Araştırmalar

Ekosistemlerde canlıların birbirleri ve cansız çevreleri ile ilişkileri ekoloji bilimi tarafından…

Hava Kalitesi Yönetimi

Hava Kalitesi Yönetimi

ÇEVSİS, hava kalitesinin geliştirilmesi için akademik bir yaklaşımla emisyon ve koku kontrolüne…

Temiz Üretim Uygulamaları

Temiz Üretim Uygulamaları

Temiz Üretim; Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından “bütünsel ve önleyici bir…

Denizel Kirlilik Araştırmaları

Denizel Kirlilik Araştırmaları

Ülkemiz Karadeniz Marmara Ege ve Akdeniz’de yaklaşık 8000 km kıyı şeridine sahip bir yarımadadır.…

Danışmanlık ve Eğitim

Danışmanlık ve Eğitim

Çevreye duyarlılık ülkemizde son yıllarda ilgi gösterilen önemli konular arasındadır. Çevre…