HABERLER

Aşağı Sakarya Havzası Pestisit İzleme Projesi Tamamlandı

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Karadeniz'e komşu ülkeler işbirliği programı çeçevesinde hazırlana ve Türkiye ayağını yürüttüğümüz Aşağı Sakarya Havzası Pestisit Kontrolü Projesi tamamlandı. Çalışma kapsamında karasal ve sucul ortamlardan alınan örnekler incelendi. Yöre halkının pestisit kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi için ziyaret ve toplantılar yapıldı.