PROJELER

CEYPORT TEKİRDAĞ

CEYPORT TEKİRDAĞ

Ceyport Tekirdağ Dolgu, Altyapı ve Üstyapı Projesi alanı ve etki mesafesi içerisinde bulunan
fauna, flora ve yaşam alanları ile bölgenin hidrobiyolojik durum belirleme çalışması
2019 yılı Eylül ayında yapıldı
Alanlarında uzman Hidrobiyolog, Ornitolog, İhtiyolog, Fitoplankton, Makroalg, Angiosperm,
Makrozoobentoz, ve Damarlı Bitkiler uzmanları tarafından, çalışma sahasında ve etki alanında,
Biyolojik Çeşitlilik belirlendi, indeks çalışmaları yapıldı, su kalitesi ve trofi seviyesi belirlendi.
SCUBA dalışlara inşaat alanı ve tarama alanlarındaki zemin yapısı ve biyolojik çeşitlilik dağılımı incelendi.
EBRD Raporuna esas olarak hazırlanan Biyolojik Çeşitlilik Raporu 2019 yılı Ekim ayında tamamlandı.