PROJELER

SOLVENTAŞ

SOLVENTAŞ

Solventaş tesisindeki kimyasal depolama tanklarından kaynaklanan kokuların giderimi için bir AR-GE projesi yürütülmüş ve özellikle akrilat kokularının giderimine yönelik yıkamalı bir biyofiltre tasarlanmış ve yapılmıştır.
2015-2018 arasında yürütülen projede koku gideriminde % 80 ve uçucu organik bieşikerin gideriminde de % 90'ın üzerinde bir giderim verimi sağlanmıştır. Proje sonuçları "3rd International Conference on Integrated Environmental Management for Sustainable Development" kapsamında Sousse'de sunulmuştur.