PROJELER

SAKARYA HAVZASI

SAKARYA HAVZASI

Sakarya Havzası Biyoçeşitlilik İzleme ve DSİ Kapasite Geliştirme Projesi tamamlandı.
Kasım 2017 ve Mayıs 2018 dönemlerinde ülkemizin en büyük akarsu havzalarından biri olan
Sakarya Nehri Havzasındaki 140 istasyonda gerçekleştirilen Fitobentoz, Fitoplankton, Makrofit, Balık, Makrobentik Omurgasız
biyolojik çeşitlilik çalışması tamamlandı. Tespit edilen türlerin yer aldığı müze materyalleri Isparta SÜleyman Demirel Üniversitesi
Türkiye Sucul Canlılar Müzesi'ne teslim edildi.